BÖLÜM BAŞKANI
Prof. Dr. Mehmet KUL
Üretim Metalurjisi Anabilim Dalı Başkanı
Tel:0 346 219 10 10 - 2807
E-mail : mkul@cumhuriyet.edu.tr

Bölüm Sekreterliği
Tel. : (0346) 219 10 10 -2801
Adres :C.Ü. Müh.Fak. Metalurji ve Malzeme Müh. Böl. 58140, Kampüs/Sivas 
E-mail : muhmetalurji@cumhuriyet.edu.tr
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DUYURULAR
..............................................................................................................